Dołącz do nas .NET Developer

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • projektować oraz budować rozwiązania informatyczne: bezpośrednio wspierające procesy biznesowe wewnątrz firmy oraz integrujące istniejące lub nowe systemy informatyczne,
 • przeprowadzać analizy wymagań z użytkownikami systemów,
 • współpracować z Analitykami Biznesowymi,
 • tworzyć specyfikację wymagań, dokumentację techniczną i projektową.

Czego oczekujemy?

 • bardzo dobrej znajomości C# 6.0+,
 • znajomości platformy .NET Core 2.0+,
 • znajomości platformy .NET Framework 4.7+,
 • znajomości narzędzia MS Visual Studio 2017,
 • znajomości relacyjnych baz danych (PostgreSQL, MySQL),
 • znajomości zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji wielowątkowych i programowania asynchronicznego,
 • znajomości wzorców projektowych i dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętności analitycznych,
 • znajomości języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej,
 • efektywnej organizacji pracy, samodzielności i umiejętności pracy w zespole.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • doświadczenie w programowaniu na platformie .NET Core,
 • doświadczenie w konteneryzacji aplikacji (docker, K8S),
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji pracujących w architekturze opartej na zdarzeniach,
 • doświadczenia w tworzeniu aplikacji pracujących w chmurze,
 • doświadczenie w tworzeniu REST Web Services,
 • znajomość baz NoSQL,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji opartych na komponentach DevExpress,
 • doświadczenie w tworzeniu testów akceptacyjnych i kontraktowych,
 • doświadczenie w pracy w zespole SCRUM / Agile,
 • doświadczenie w pracy zdalnej,
 • możliwość przyjazdu do siedziby głównej w Zielonej Górze (jeden dzień, raz na dwa tygodnie).

Dlaczego Cinkciarz.pl?

 • rozwój zawodowy: pracujemy z najnowocześniejszymi technologiami i narzędziami,
 • każda z ponad 100 osób w naszym IT ma realny wpływ na prowadzone projekty i samodzielnie wybiera technologie, w których pracuje,
 • wytwarzamy własne produkty i dbamy o ich jakość - nie jesteśmy software house'm,
 • uczestniczymy w konferencjach oraz szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wspieramy lokalne środowiska IT,
 • mamy bezpłatne lekcje języka angielskiego,
 • rozwijamy firmową bibliotekę,
 • mamy elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • pracujemy w luźnej atmosferze, bez dress code’u,
 • wspólnie uprawiamy sport i organizujemy aktywności integracyjne,
 • pracuje z nami mnóstwo świetnych ludzi!

Oferujemy pracę zdalną

PRACUJ Z NAJLEPSZYMI!

Aplikuj na stanowisko .NET Developer

Wpisz poprawny adres e-mail lub numer telefonu
Załącz plik, żeby wysłać zgłoszenie
Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (www.cinkciarz.pl). Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Państwa kandydatury.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Kandydata), przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

W przypadku gdy przekazywane dane wykraczają poza katalog wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy będziemy je przetwarzać, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) poprzez działanie polegające na przesłaniu nam aplikacji, ponieważ jednoznacznie wskazuje ono na chęć wzięcia udziału w danej rekrutacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub, w przypadku zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub rekrutacji spontanicznej, przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym zostały nam przekazane.

Jednocześnie informujemy, że Cinkciarz.pl jest podmiotem odpowiedzialnym za proces rekrutacji w ramach Conotoxia Holding Group, realizując przedmiotowe czynności także na potrzeby pozostałych Spółek Grupy. W związku z tym baza Kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne bez wskazania konkretnego stanowiska lub wyrazili zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych ma charakter wspólny - Kandydat będzie brany pod uwagę w ramach wszystkich rekrutacji organizowanych przez Spółki Grupy (Spółki Conotoxia Holding Group są jej współadministratorami). Pełne dane poszczególnych Spółek, a także informacje na ich temat można znaleźć TUTAJ.

Oczywiście, jeśli jesteście Państwo zainteresowani jedynie rekrutacją na wybrane stanowisko, Administratorem Państwa danych pozostanie Spółka ogłaszająca nabór. Dostęp do Państwa danych mogą posiadać współpracujące z nami agencje doradztwa personalnego oraz dostawcy rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji, mający, w rozumieniu przepisów, charakter odbiorcy danych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego podmiotu.

Wszystkie powyższe czynności można wykonać poprzez przesłanie z adresu e-mail podanego w dokumentach aplikacyjnych stosownej wiadomości na adres praca@cinkciarz.pl. W razie dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje nasz Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest poprzez skrzynkę iod@cinkciarz.pl. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa).

Do udziału w rekrutacji potrzebna jest Twoja zgoda
Pola obowiązkowe