Dołącz do nas Card Anti Fraud Expert

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • prowadzić analizy dotyczące przeciwdziałania oszustwom w różnych kanałach transakcyjnych,
 • przetwarzać informacje na temat nieautoryzowanych działań przez osoby trzecie otrzymanych z międzynarodowych systemów płatniczych i innych instytucji,
 • analizować wykryte nadużycia przy użyciu kart i ich danych szczegółowych w celu dostosowania monitorowania transakcji w systemie,
 • identyfikować ryzyko narażenia kart wydanych przez firmę na podstawie analizy informacji uzyskanych ze źródeł zewnętrznych,
 • analizować otrzymane informacje o odwołaniu transakcji finansowych przeprowadzanych przy użyciu kart wydanych przez firmę oraz podejmować decyzję o zwrocie środków dla akceptantów,
 • podejmować decyzje o blokowaniu kart płatniczych, terminali, działań merchantów,
 • współdziałać z innymi działami firmy oraz zewnętrznymi emitentami i agentami rozliczeniowymi, w celu zapobiegania nieuczciwym działaniom przy użyciu kart płatniczych,
 • przygotowywać raporty na temat incydentów fraudowych i działań podjętych w konsekwencji,
 • współpracować z organami ścigania w sprawach dotyczących oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych,
 • rozwijać i optymalizować procedury i procesy monitorowania nadużyć,
 • przygotowywać materiały szkoleniowe.

Czego oczekujemy?

 • doświadczenia zawodowego na stanowisku dotyczącym systemów monitorowania nadużyć finansowych, w szczególności kartowych,
 • znajomość zasad monitorowania oszustw finansowych,
 • doświadczenia w pisaniu instrukcji technicznych, procedur, map technologicznych dotyczących przeciwdziałania oszustwom,
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności tworzenia raportów,
 • rozwiniętych zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych,
 • uczciwości, dokładności i proaktywności,
 • gotowości do odbywania podróży służbowych do głównej siedziby firmy.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • umiejętność programowania,
 • znajomość SQL.

Dlaczego Cinkciarz.pl?

 • rozwój zawodowy: pracujemy nad innowacyjnymi projektami i rozwijamy nasze usługi globalnie,
 • uczestniczymy w konferencjach oraz szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • rozwijamy firmową bibliotekę,
 • mamy bezpłatne lekcje języka angielskiego,
 • mamy elastyczne godziny rozpoczęcia pracy w wybranych działach,
 • biuro w centrum Warszawy z dobrym dojazdem,
 • dbamy o komfort: dostaniesz wygodne krzesło i co najmniej 2 monitory,
 • pracujemy przy dobrej kawie - w luźnej atmosferze, bez dress code’u,
 • pomagamy w relokacji do naszej głównej siedziby w Zielonej Górze,
 • pracuje z nami mnóstwo świetnych ludzi!
PRACUJ Z NAJLEPSZYMI!

Aplikuj na stanowisko Card Anti Fraud Expert

Wpisz poprawny adres e-mail lub numer telefonu
Załącz plik, żeby wysłać zgłoszenie
Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest Cinkciarz.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9 (www.cinkciarz.pl). Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Państwa kandydatury.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Kandydata), przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

W przypadku gdy przekazywane dane wykraczają poza katalog wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy będziemy je przetwarzać, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) poprzez działanie polegające na przesłaniu nam aplikacji, ponieważ jednoznacznie wskazuje ono na chęć wzięcia udziału w danej rekrutacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przechowujemy do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub, w przypadku zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych lub rekrutacji spontanicznej, przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym zostały nam przekazane.

Jednocześnie informujemy, że Cinkciarz.pl jest podmiotem odpowiedzialnym za proces rekrutacji w ramach Conotoxia Holding Group, realizując przedmiotowe czynności także na potrzeby pozostałych Spółek Grupy. W związku z tym baza Kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne bez wskazania konkretnego stanowiska lub wyrazili zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych ma charakter wspólny - Kandydat będzie brany pod uwagę w ramach wszystkich rekrutacji organizowanych przez Spółki Grupy (Spółki Conotoxia Holding Group są jej współadministratorami). Pełne dane poszczególnych Spółek, a także informacje na ich temat można znaleźć TUTAJ.

Oczywiście, jeśli jesteście Państwo zainteresowani jedynie rekrutacją na wybrane stanowisko, Administratorem Państwa danych pozostanie Spółka ogłaszająca nabór. Dostęp do Państwa danych mogą posiadać współpracujące z nami agencje doradztwa personalnego oraz dostawcy rozwiązań informatycznych wspierający proces rekrutacji, mający, w rozumieniu przepisów, charakter odbiorcy danych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego podmiotu.

Wszystkie powyższe czynności można wykonać poprzez przesłanie z adresu e-mail podanego w dokumentach aplikacyjnych stosownej wiadomości na adres praca@cinkciarz.pl. W razie dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje nasz Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest poprzez skrzynkę iod@cinkciarz.pl. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00 - 193 Warszawa).