Dołącz do nas Chief Strategy Officer

Jeżeli do nas dołączysz, będziesz:

 • ponosić odpowiedzialność za długoterminowy kierunek rozwoju firmy,
 • implementować cele i strategię firmy,
 • mieć znaczący wpływ na decyzje biznesowe,
 • projektować i rozwijać produkty oraz linie biznesowe prowadzone przez firmę,
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z partnerami biznesowymi,
 • prowadzić negocjacje z dostawcami usług,
 • gromadzić i analizować informacje na temat rynku, konkurencji i innowacji,
 • identyfikować możliwości rozwoju firmy,
 • współpracować z innymi działami firmy (m.in. Marketing, Compliance, IT, Sprzedaż),
 • komunikować wewnętrznie cele firmy.

Czego oczekujemy?

 • przynajmniej 5-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku CSO lub w kreowaniu i egzekucji strategii w szeroko rozumianym obszarze Business Development,
 • wykształcenia wyższego (mile widziane studia MBA),
 • udokumentowanej sukcesami zdolności osiągania założonych celów,
 • doświadczenia pracy w środowisku międzynarodowym,
 • biegłej dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • zdolności analitycznych, znajomości bieżących trendów branży finansowej/fintech oraz kreatywności,
 • rozwiniętych umiejętności miękkich - w tym: komunikacyjnych i przywódczych,
 • umiejętności priorytetyzacji i wykonywania wielu zadań jednocześnie,
 • proaktywności, inicjatywy i ambicji,
 • odporności na stres,
 • gotowości do odbywania częstych podróży służbowych.

Twoje szanse na dołączenie do naszego zespołu zwiększą:

 • doświadczenia pracy w branży finansowej lub IT,
 • doświadczenie w pracy w szybko rozwijających się organizacjach.

Dlaczego Cinkciarz.pl?

 • rozwój zawodowy: pracujemy nad innowacyjnymi projektami i rozwijamy nasze usługi globalnie,
 • uczestniczymy w konferencjach oraz szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • rozwijamy firmową bibliotekę,
 • mamy bezpłatne lekcje języka angielskiego,
 • mamy elastyczne godziny rozpoczęcia pracy w wybranych działach,
 • biuro w centrum Warszawy z dobrym dojazdem,
 • dbamy o komfort: dostaniesz wygodne krzesło i co najmniej 2 monitory,
 • pracujemy przy dobrej kawie - w luźnej atmosferze, bez dress code’u,
 • pomagamy w relokacji do naszej głównej siedziby w Zielonej Górze,
 • pracuje z nami mnóstwo świetnych ludzi!
PRACUJ Z NAJLEPSZYMI!

Aplikuj na stanowisko Chief Strategy Officer

Obowiązek informacyjny

W związku ze złożoną ofertą zatrudnienia administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb rekrutacji jest Conotoxia sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 9. Twoje dane osobowe zostaną przekazane Cinkciarz.pl sp. z o.o., której Conotoxia sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rodo, czyli z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Conotoxia sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail, nr telefonu, wykształcenie, informacje o poprzednim zatrudnieniu.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w związku z którym zgoda na przetwarzanie danych osobowych została udzielona a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych podobnych procesach rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać Twoje dane przez 5 lat od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii.

Podstawą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w zakresie wykraczającym ponad przepisy prawa pracy jest Twoja zgoda. Przysługuje Tobie prawo do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie na adres career@conotoxia.com wiadomości elektronicznej określającej imię i nazwisko oraz adres e-mail, z którego została przesłana wiadomość zawierająca ofertę zatrudnienia, przy czym ww. wiadomość nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z zakończeniem Twojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w ofercie pracy jest dobrowolne. Informujemy, że załączenie w dokumentach aplikacyjnych fotografii stanowi wyraźne działanie potwierdzające, o którym mowa w art. 4 pkt. 11 Rodo, przyzwalające na jej przetwarzanie, co stanowić będzie udzielenie zgody w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na niej utrwalonego w celu przeprowadzenia rekrutacji.

W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e - mail na adres iod@cinkciarz.pl.

Więcej informacji z zakresu ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Wszystkie zgody są dobrowolne. W dowolnym momencie masz prawo wycofać każdą ze zgód.

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie na adres career@conotoxia.com wiadomości elektronicznej określającej imię i nazwisko oraz adres e-mail, z którego została przesłana wiadomość zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym ww. wiadomość nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.